Selecteer een pagina

EBP kan jouw vak leuker maken …
ja echt!

Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst in aanraking kwam met Evidence Based Practice (EBP). Het was 2004 en ik kan het de docente nóg horen zeggen: ‘Zorg altijd dat jouw zorg evidence-based is!’. Maar hoe mooi dat ook klonk, het was makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vond er werkelijk niet zo veel aan om met EBP aan de slag te gaan. Ik wilde voor mensen zorgen, niet achter de computer zitten. Want dat dacht ik.. dat EBP gelijk was aan urenlang literatuur zoeken. Totdat ik procesbegeleider werd in het programma verpleegkundig leiderschap met als aandachtspunt EBP. Tóen leerde ik hoe motiverend en leuk EBP kan zijn en hoe ik dat het beste aan anderen kan leren. Een verpleegkundige zei me eens ‘éindelijk eens wat meer uitdaging in mijn vak, dat was ik even kwijt..’. EBP kan jouw vak leuker maken, ja echt!

EBP..wat kun je er mee?
En de ham-vraag… maar hóe dan?

EBP is best beschikbare bewijs voor goede zorg naar de zorgpraktijk halen. Maar hoe doe je dit? Wordt de houding binnen je team gekenmerkt als ‘Dat doen wij al jaren zo’? Dat is helemaal niet erg, want een mens is nu eenmaal een gewoontedier. Maar wat kan EBP eigenlijk voor jou toevoegen? Wat kun je er mee en de hamvraag: Hoe dan? Om EBP te begrijpen en toe te passen is vaardigheidstraining nodig, maar tegelijkertijd is juist verandering binnen de teamcultuur bepalend voor het succes! Hoe legt jouw team de verbinding tussen de huidige praktijk en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over goede zorg? Is jouw team in de toekomst EBP-proof en enthousiast over het evidence-based gedachtegoed? Cultuurverandering binnen het team maakt de implementatie van EBP haalbaar en succesvol. EBP is niet de theorie naar de werkvloer halen maar juist anderom: Vanuit de werkvloer gebruik maken waardevolle theorie. Share’n Knowledge legt deze link op een enthousiasmerende manier!

Jouw nieuwe inzichten zijn belangrijk!
EBP begint niet bij de theorie, maar begint bij de praktijk

Ik bied bevlogen en betrokken workshops, lezingen en begeleiding over het integreren van nieuwe inzichten in de zorg in de dagelijkse praktijk.

Om evidence-based practice (EBP) te begrijpen en toe te passen is vaardigheidstraining nodig, maar tegelijkertijd is juist verandering binnen de teamcultuur bepalend voor het succes! Hoe legt je nu echt in de zorg de verbinding tussen de huidige praktijk en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten?

Vanuit mijn achtergrond en ervaring weet ik waar de knelpunten en kansen liggen in het verbinden van de nieuwe inzichten over goede zorg en de dagelijkse praktijk! Met een enthousiaste, inspirerende en verbindende manier van werken kijk ik waar bij jou of jullie team de sleutel ligt tot het succes. Immers.. ieder team is anders, en dat betekent ook dat de oplossing op een heel ander vlak kan liggen dan je aanvankelijk dacht!